select your language

OFFICIAL PHIACADEMY
GRANDMASTER SULE OZLEM

OFFICIAL PHIACADEMY | GRANDMASTER SULE OZLEM

Disclaimer Phinederland

  • De informatie op deze website  is met grote zorg samengesteld. Informatie is gebaseerd op betrouwbare bronnen en/of zorgvuldige analyses. Wij kunnen niet garanderen of alle informatie juist of volledig is.
  • Noch de eigenaar(s) van deze website of de auteur(s) zijn verantwoordelijk voor enige vorm van of eventuele schade door uw genomen beslissingen.
  • Deze websites zijn voorbereid voor Phinederland.nl behoudt zich alle rechten voor: tekst, beeld, geluid, animatie en video zijn allemaal onderworpen aan copyright en andere bescherming van intellectueel eigendom, zoals: handelsmerken en patenten. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren is ten strengste verboden. Sommige informatie op de Phinederland websites bevat materiaal waarop auteursrechten rusten van dienstverleners en/of andere derden.
  • Phinederland heeft de intentie om de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren, en eveneens expliciet behoudt zich het recht voor om haar intellectuele eigendom af te dwingen en alles te doen wat in haar macht ligt om te stoppen of te voorkomen: dreigende of daadwerkelijke inbreuk, waar en wanneer deze wordt aangetroffen. Het wordt als hoffelijk beschouwd om u op de hoogte hebben gebracht van de stand van zaken en als gevolg hiervan wordt aangenomen dat er geen derde partij kan in de toekomst beweren onwetend te zijn geweest over het bestaan ​​van de intellectueel van Phinederland eigendom.
  • Links op deze site zijn informatief en bieden een dienst aan onze bezoekers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat u kunt maken. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die sites.

 

We stellen het op prijs als u ons informeert en alle informatie accepteert om de kwaliteit van deze website te verbeteren.